RealPresence Group 310 -720p (EagleEye Acoustic)

Mã sản phẩm: 74DG
Giá chỉ: 77.682.000 vnđ
Trạng thái: Còn hàng
Điện thoại hỗ trợ: (04) 62 722 333

Thiết bị HNTT Polycom RealPresence Group 310-720p bao gồm:

RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: EURO - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RealPresence Group 310 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic camera

Thiết bị HNTT Polycom RealPresence Group 310-720p bao gồm:

RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: EURO - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RealPresence Group 310 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic camera

Thiết bị HNTT Polycom RealPresence Group 310-720p bao gồm:

RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: EURO - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RealPresence Group 310 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic camera